WooCommerce – Koppelen Artikelgegevens King

Via de configuratie is het mogelijk (extra) artikelgegevens te versturen naar WooCommerce.

Verplichte (vaste) King-waarden.
Vanzelfsprekend moeten om mee te worden genomen naar WooCommerce alle artikelen die gesynchroniseerd dienen te worden wel het web-artikel vinkje aan hebben staan en in de wachtrij van WooCommerce gezet zijn.

Verplichte vrije rubrieken.
De volgende vrije rubrieken zijn nodig voor een goede synchronisatie.

Vrije Rubriek Type Opmerking
Product Id String(25) Systeemwaarde, welke automatisch gevuld wordt. Deze mag niet aangepast worden!
Categories String() Hier kunnen de id’s van WooCommerce worden opgesomd. Maar ook is het mogelijk de categorie namen te gebruiken. Indien de naam niet voorkomt, word deze tijdens de synchronisatie aangemaakt. Voorbeeld: Product familie->Product Line->Product Type, Sales Note: Zonder een category of meerdere categories wordt een artikel niet aangemaakt!
Resync Vinkje Extra optie om minder mutaties te sturen naar de WooCommerce

Indien er gewerkt wordt met clusters (virtueel artikel)

Vrije Rubriek Type Opmerking
Artikelnummer hoofdartikel String(25) King artikelnummer van het hoofdartikel. Note: Deze niet vullen bij het hoofdartikel zelf!
Product variation Id String(25) Systeemwaarde, welke automatisch gevuld wordt. Deze mag niet aangepast worden!

Up-Sells/Cross-Sells.
Er kunnen middels gekoppelde vrije rubrieken aangegeven worden welk artikel of welke artikelen binnen de administratie gekoppeld moeten worden als up-sells of cross-sells bij een WooCommerce artikel. Bij de meeste thema’s zullen up-sells getoond worden op de productpagina zelf en cross-sells op de pagina van de winkelwagen. Afhankelijk van waar je de artikelen dus wilt tonen op je webshop koppel je deze vrije rubriek aan up-sells of cross-sells.
[ Lees meer ]

Extra vrije rubrieken.
Wanneer er voor het expert abonnement is gekozen, is het mogelijk extra vrije rubrieken te synchroniseren met WooCommerce. Deze velden kunnen worden toegevoegd als “attribuut” welke gebruikt kunnen worden voor filters of eigenschappen. Of als “metadata” welke gebruikt kunnen worden voor maatwerk in bijvoorbeeld de layout. Deze rubriek mag maximaal 200 tekens bevatten.

(Extra) Afbeeldingen.
Naast de afbeelding groot en klein, is het mogelijk vrije rubrieken te gebruiken om extra afbeeldingen te koppelen.
Voor alle afbeeldingen is het belangrijk dat er fysieke paden worden gebruikt en deze benaderbaar (qua rechten) zijn voor onze toolkit.

Bestanden.
Het is niet mogelijk bestanden te versturen van King naar WooCommerce. Wel is het mogelijk een vrije rubriek te vullen met een publiek web adres. Deze kan dan gekoppeld worden. Wel moet de web ontwikkelaar dit veld nog integreren in het template. Dit kan middels een plug-in.