WooCommerce – Koppelen Debiteurgegevens King

Vanzelfsprekend moeten om mee te worden genomen naar WooCommerce alle artikelen die gesynchroniseerd dienen te worden wel het web-klant vinkje aan hebben staan en in de wachtrij van WooCommerce gezet zijn.

Verplichte vrije rubrieken
De volgende vrije rubrieken zijn nodig voor een goede synchronisatie.

Vrije Rubriek Type Opmerking
Customer Id String(25) Systeemwaarde, welke automatisch gevuld wordt. Deze mag niet aangepast worden!
Resync Vinkje Extra optie om minder mutaties te sturen naar de WooCommerce